Начало

В Регионална библиотека Сава Доброплодни Сливен бе открит модерен дигитален център

На 16 декември 2013г., в Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен официално бе открит дигитален център. Гости на събитието бяха Красимир Христов регионален мениджър на програма Глобални библиотеки България, Десислава Танева-депутат от ПГ на ГЕРБ, Иван Славов заместник кмет на община Сливен, журналисти, студенти от проект Студентски практики по ОПРазвитие на човешките ресурси, библиотекари.

Дигиталният център е оборудван със средства от проект по програма Глобални библиотеки България  и собствени приходи на библиотеката и включва специализиран скенер за книги е-Scan tm Agate 3+, специализирани скенери А3 модели Brother MFS J6510DW и  Mustek A3 2400Pro,  скенери А4.

Директорът на библиотеката, Росица Петрова Василева, представи пред гостите презентация на тема Опазване на книжовното културно наследство в РБСава Доброплодни-състояние и перспективи. В нея тя представи основните цели на дигитализацията свързани с опазването на книжовното културно наследство заложени в Националната стратегия и програма за опазване на книжовното наследство в българските библиотеки и осигуряване на достъп до него и в Закона за културното наследство. Представени бяха и обектите на книжовното културно наследство подлежащи на дигитализация:  Ръкописни книги, Старопечатни книги /1806-1878/,  Продължаващи издания/ 1844-1878 /(списания, вестници), Продължаващи издания 1878-1944(списания, вестници), Архивни документи, снимки, портрети и пощенски картички,  Други ценни колекции - книги с автографи, лични колекции на общественици и др. Специално място бе отделено на два основни приоритета на Регионална библиотека Сава Доброплодни свързани с реализиране на Националната стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него: Приоритет 1.Дигитализиране на книжовното наследство, чрез създаване на дигитално съдържание, трайно архивиране на дигиталните обекти и национално и международно електронно представяне и Приоритет 2. Развитие на човешки капитал - гарант за изпълнение на програмата чрез осигуряване на необходимия брой квалифицирани специалисти по консервация и реставрация; по идентифициране и библиографиране на различните видове книжовни паметници; по дигитализация и управление на тези дейности. Представени бяха параметрите на оборудването и обособените работни места в библиотеката, както и постигнатите резултати в областта на дигитализацията . Специално място бе отделено на участието на библиотеката като партньор по проект Студентски практики на ОП Развитие на човешките ресурси. Регионална библиотека Сава Доброплодни има сключени договори с Технически университет София, Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии и Инженерно-педагогическия факултет Сливен. По обявената позициия Сътрудник  дигитализация и дигитални библиотеки са се включили 15 студенти от ТУ-София и от ИПФ-Сливен. Студентската практика по позицията  стартира в РБ С. Доброплодни на 2 декември 2013г. За нуждите на обучението са обособени  работни места с подходяща компютърна техника и периферия за дигитализация. Предвидени са практически упражнения и консултации за работа с техническите средства. В края на практиката се очаква да бъдат дигитализирани над 150 ценни издания включени в програмата за дигитализация на РБ Сава Доброплодни, а студентите да придобият квалификация за специалисти по дигитализация и дигитални библиотеки.

В заключение Р.Петрова-Василева посочи, че изграждането на дигитален център в РБ Сава Доброплодни-Сливен е първа стъпка към реализиране на кооперирани проекти с и архивни, музейни институции и читалища за опазване на книжовното културно наследство на територията на Сливенски регион.

Регионалният мениджър на програма Глобални библиотеки България изтъкна иновативните достойнства на проекта на РБСава Доброплодни-Сливен за изграждане на дигитален център като основание той да получи финансова подкрепа от програмата и подчерта, че една от най-важните задачи на съвременните библиотеки е дигитализацията и представянето на все по-голям обем информация в електронен формат.

След презентацията гостите се запознаха с възможностите на специализираната техника и разгледаха обособените работни места за дигитализация.

Начало страница