Начало

Годишна среща на представители на целевите библиотеки от Сливенска област по програма Глобални библиотеки България се проведе в Сливен

 На 16 декември 2011г., в комплекс Дева, се проведе станалата вече традиционна в края на всяка календарна година среща с представители на целевите библиотеки от Сливенска област по програма Глобални библиотеки България. Гости на срещата бяха г-н Кольо Милев - кмет на Община Сливен, Иван Петров Председател на комисията по образование, култура и вероизповедания към ОбС-Сливен, Дора Ескидарова - началник на отделКултура към община Сливен, Красимир Христов - регионален мениджър на програма Глобални библиотеки-България за Южна България, Светослав Линков сътрудник по програмата, обучители, както и библиотекари от РБГ.С.Раковски-Ямбол.

Пред над 90 библиотекари и гостите на срещата регионалният координатор на програмата за Сливенска област и директор на РБСава Доброплодни Росица Петрова представи кратък отчет за изпълнение на планираните дейности за 2011г. за целевите библиотеки от областта. В него бе посочено, че през 2011г, в резултат на участието си в програма Глобални библиотеки-България, още 16 библиотеки /от II и III етап/ от Сливенска област, бяха оборудвани с компютърна и периферна техника, получиха безплатен софтуер и достъп до Интернет и модернизираха своите услуги. Разкрити бяха нови 13 работни места и бяха назначени библиотекари. Само за една година стойностите на основните библиотечни показатели в целевите библиотеки от Сливенска област се увеличиха над 3 пъти. Всички библиотекари преминаха обучение по Информационни и комуникационни технологии и по някои от другите модули включени в обучителната програма: Модерни услуги в съвременната библиотека, Организация и управление на работата в обществената библиотека, Застъпничество и управление на проектен цикъл, Общуване и работа с потребители и общности, което позволи в библиотеките да се извършват качествени услуги и да се промени техния облик.

Посочено бе, че благодарение на техническата обезпеченост на целевите библиотеки и придобитите нови знания от библиотекарите, вече може да бъде изградена регионална мрежа за коопериране на дейностите и споделяне на ресурсите с цел по-пълно задоволяване на потребностите на читателите и разнообразяване вида и качеството на предлаганите услуги. Отчетена бе и ролята на местната власт за успеха на програмата във всяка община.

Със слово към присъстващите се обърна и кметът на община Сливен г-н Кольо Милев. В него той подчерта, че присъствието му на срещата е доказателство за това, че новото ръководство на община Сливен ще подкрепя инициативите и проектите на регионалната библиотека и на читалищата от общината и изтъкна, че доброто партньорство на общината с бенефициентите и управляващия екип на програма Глобални библиотеки-България ще продължи и в бъдеще. В духа на предстоящите коледни и новогодишни празници г-н Милев пожела на присъстващите много здраве и сили за преодоляване на всички предизвикателства през новата година.

С приветствие към библиотекарите и гостите се обърна и Красимир Христов регионален мениджър на програма Глобални библиотеки България. Той поздрави библиотекарите от целевите библиотеки от Сливенска област за успешната работа през годината и очерта параметрите на дейността по програмата за 2012г. Срещата завърши с пожелания за светли празници и много успехи през следващата година.

Начало страница