Начало

 

 

 

 

 

В обучителния център на Регионална библиотека Сава Доброплодни стартираха пилотните обучения по програма Глобални библиотеки България за библиотекари от областта

 

На 15 март 2011г., в компютърния обучителен център на РБ Сава Доброплодни Сливен, изграден по програма Глобални библиотеки България, стартира обучението на библиотекари от целеви библиотеки от Сливенска област по направление Информационни и комуникационни технологии. До края на месец юни в центъра ще бъдат организирани 3 курса и ще бъдат обучени 30 библиотекари представители на целевите библиотеки одобрени на първия и втория етап от програмата и оборудвани с компютърна и периферна техника. Всеки курс ще се провежда в две части с обща продължителност 11 дни. Основните модули на обучението включват: запознаване с хардуерните аспекти на компютъризираното работно място; запознаване с операционните системи, с приложен софтуер и най-често използван софтуер в библиотечните дейности; запознаване и работа с операционната система WINDOWS 7; работа с MS OFFICE 2007 /Word, Excel, MS Publisher/. Последният модул от обучението е посветен на Интернет. Обучаемите ще се запознаят с технологичната структура на Интернет, информационната инфраструктура на Word Wide Web и работата в Интернет /браузъри и работа с тях, търсене в Интернет, комуникация чрез Интернет, работа в on-line и социални мрежи, сигурност и средства за защита, създаване на сайт на библиотеката и собственото му поддържане/.

Обучението се провежда от висококвалифицирани специалисти по методика, учебен план и помагала специално разработени за програмата.

В края на обучението всеки библиотекар ще получи удостоверение за завършен курс.

Целта на обучението е библиотекарите от целевите библиотеки да придобият задълбочени знания и практически умения по ИКТ, за да работят пълноценно и ефективно с потребителите в изградените по програмата компютърни зали.