Начало

Официално бяха открити компютърни зали оборудвани по проект Глобални библиотеки - България в целевите библиотеки в с. Тича, община Котел и с.Новачево, община Сливен

В истински празници на местната общност се превърнаха церемониите за официално откриване на компютърните зали в библиотеките към НЧ Просвета - с.Тича и НЧ Юрий Гагарин- с.Новачево.

 Компютърната зала в с.Тича бе открита на 14 октомври. В големия салон на читалището, пред над 200 читалищни членове, ученици от местното училище и гости секретарят на читалището Йовка Маджарова представи програма Глобални библиотеки България. С приветствие към присъстващите се обърна и Росица Петрова-Василева - регионален координатор на програмата за Сливенска област. В словото си тя изтъкна предимствата за местната общност от включването на библиотеката при НЧПросвета в проекта и пожела чрез новите услуги, които ще предлага, библиотеката да стане притегателен център за всички жители на селото. След словата на сцената се качиха най-талантливите ученици от местното училище, които пяха, танцуваха, представиха есета за ролята на компютъра в съвременния свят. В края на тържеството залата бе открита официално от Росица Петрова-Василева и зам.кмета на община Котел Ат. Атанасов. Пред гостите и посетителите, бе представена презентация посветена на историята и настоящето на читалището, и на основните дейности и постиженията на библиотеката.

Церемонията по официалното откриване на компютърната зала към НЧ Юрий Гагарин с.Новачево се състоя на 15 октомври. Тържеството бе открито от секретаря на читалището Селвет Сеидосманова. След това със слово към присъстващите членове на читалището, общински съветници, кандидат-кметове, ученици, жители на селото се обърна Росица Петрова Василева - регионален координатор на програма Глобални библиотеки-България за Сливенска област. В словото си тя представи основните цели на програмата, благодари за съдействието на местната власт и на спомоществователите на читалището за изпълнение на условията за включване на библиотеката в проекта и изтъкна предимствата за населението от участието в него. С приветствие към присъстващите се обърна и Радост Костова зам.кмет на община Сливен. Тя пожела да се множат потребителите на библиотеката и на новите услуги, които се предлагат в компютърната зала.Тържеството продължи с изпълнения на групата по модерни танци към читалището.Официалното откриване0 по традиция бе съпътствано с прерязване на трикольорна лента - от зам.кмета Радост Костова и Росица Петрова-Василева. Само за минути залата се изпълни с деца, които търпеливо чакаха реда си да седнат пред някой от компютрите и да сърфират в Интернет.

Начало страница