Начало

СТАРТИРА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ФАСАДИ И ПОКРИВ И ПОДМЯНА НА ФАСАДНА ДОГРАМА НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Проектът за ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма. на сградата на регионалната библиотека е на стойност 177 409 лева. Изготвен е от директора на регионалната библиотека, д-р Р.Петрова-Василева, с привлечен от нея екип от строителни специалисти. Проектът е одобрен за финансиране по програма Красива България - 2020  към Министерството на труда и социалната политика и  се съфинансира от бюджета на Община Сливен. Всички предвидени дейности са предварително съгласувани с НИНКН към Министерството на културата. Строително-ремонтните работи трябва да  приключат до края на месец септември 2020г.

Сградата на Регионална библиотека Сава Доброплодни е единен комплекс от три взаимно свързани сгради.

Най-старата сграда е  архитектурно-художествен паметник на културата. Построена е в началото на ХХ в. (1910-1916), като семейна къща на сливенския фабрикант Георги Русчев. Сградата е в стил късен сецесион, с архитектурни обеми, оформени с богата пластична декорация. Представителната украса на фасадите й отговаря на декорацията на интериора. От 1955г. в сградата е преустроена за библиотека.

В началото на 70-те години на XX в. към къщата е пристроен двуетажен обем в югозападна посока за нуждите на библиотеката. Новият обем е свързан със стария, както във височина така и по третиране на фасадните плоскости. За непрофесионално око пристройката изглежда като изградена в епохата на оригинала.

През 2009г. завършва строителството на второто разширение на библиотеката. Проектът за пристройка-разширение на библиотеката е изготвен по задание на Община Сливен, съгласувано с НИПК, и предлага едно съвременно решение, касаещо ценен паметник на културата. Новата сграда е ситуирана в двора на библиотеката, като основният подход към нея е от изток. Тя е триетажна с две подземни нива. Свързана е със съществуващата сграда посредством топла връзка.

Последните консервационно-реставрационни мероприятия по оригиналната сграда-паметник и първата пристройка са извършени през 2003-2004г. отново в рамките на проект Красива България.

Начало страница