Начало

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА XXVI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА СЛИВЕН2024

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

Щастието е възможно

И ХIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

 

         От 8 до 10 май 2024г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека Сава Доброплодни в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация - Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и др., ще се проведе XXVI Национален фестивал на детската книга единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и  четене в дигиталната епоха.

Наред с многобройните прояви, които се организират в рамките на фестивала, с цел провокиране въображението и творчеството на децата и тийнейджърите от цялата страна и от българските общности в чужбина и тази година ще се проведат и Национален литературен конкурс и Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

 

Национален литературен конкурс на тема: Щастието е възможно

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Прозаичните творби да са с обем до 6 стандартни компютърни страници в Word документ /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница, шрифт Timеs New Roman с размер 14/ и да бъдат изпратени на e-mail в електронен вид.

Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXVI Национален фестивал на детската книга.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на e-mail:  reglibsliven@iradeum.com

Краен срок за изпращане на творбите: 10.03.2024г.

  

Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

В рамките на  XXVI Национален фестивал на детската книга Сливен, 8-10 май 2024г., ще се проведе и Тринадесети Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 35см. и да отговарят на изискванията за куклен театър.

Компетентно жури ще оцени творбите. Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на фестивала. Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), населено място, училище, клас, домашен адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат  на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. Никола Карев № 1

Регионална библиотека Сава Доброплодни

За Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Краен срок за изпращане на куклите: 30.03.2024г.

 

Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена изложба, която може да бъде посетена в дните на фестивала. Куклите на отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в България Музей на театралната кукла на любими литературни герои уреден в РБ Сава Доброплодни - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели.

 

За повече информация: 044/622441;

0886090712 /Р.Петрова-Василева/

Начало страница