Начало

 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА НАЧАЛНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА ОТ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСТВО СЕ СЪСТОЯ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

 

На 11.06.2010г., на специална церемония в Детския отдел на РБСава Доброплодни, бяха връчени удостоверения за начални компютърни умения на 12 деца от ЦДГ Детство. Целодневна детска градина "Детство" е единствената в гр. Сливен, която има възможност да предложи на възпитаниците си обучение в курс "Подготовка за ограмотяване на деца в предучилищна възраст, чрез формиране на начални компютърни умения" от учебната 2002/2003г. до сега. Ползва се материалната база на Инженерно-педагогическия факултет при ТУ-София. Прави се педагогически експеримент за прилагане на компютърни технологии в подготвителната група в детската градина с цел подпомагане на интелектуалната им готовност за училище. Заниманията се провеждат 2 пъти седмично с продължителност 30 минути по специално изготвена програма утвърдена от ФС на ИПФСливен съобразена с Наредба №9 от 07.06.1994г. за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението. Компютърните занимания развиват особено добре склонността на детето към опериране със символи. Символът независимо дали се посочва от клавиатурата или се търси с курсора като икона в игровото поле става вълшебното ключе което отваря виртуални светове пред детето. Докосвайки се до различни клавиши - букви, цифри или картинки, които избира с помощта на мишката, детето непрекъснато преминава от символи към картини и обратно. Иконите върху дисплея са графични изображения които имат символично значение, но са по-близки до картината съдържайки живописни елементи по тези причини те са изключително подходящи за прехода на детето от мислене с образи към мислене с използване на символи. Звуците които издава компютъра също имат интересна роля в усвояването на прехода към опериране със символи. Детето в тази възраст не може да чете, но разпознава звукове и печатни букви. В този процес компютърът помага на детето да осъзнае и връзката между звук и буква и число и цифра. Осъществява се симбиоза между подготовката за ограмотяване и подготовката за работа с компютър. Детето трябва да чувства постоянно при общуване с компютъра, че има срещу себе си един приятел и помощник, а не просто извор на изкушения за увличащи игри, които впрочем са лоши възпитатели. Затова целесъобразният подбор и времето отделено за компютърни игри трябва много внимателно да са обмислени от учителя. Затова е добре компютрите до които имат достъп децата да имат ограничения чрез пароли за достъп на данни, уебсайтове, игри и пр. След като детето навлезе в компютърния свят то става уязвимо от различни потенциални опасности. Родителите са тези, които трябва да контролират децата в по-нататъшното им развитие при ползване на Интернет извън училище. Всичко това означава, че не бива да ограничаваме подготвителната работа за училище нито в кръга само на традиционните занимания, нито в кръга единствено на компютърните игри.

Провеждането на педагогическия експеримент в компютърните зали на Инженерно-педагогически факултет гр. Сливен оказва на децата и допълнително емоционално въздействие. Срещата им със студенти и преподаватели, които със симпатия и несктрит интерес се отнасят към тях ги убеждава във важността на тяхната дейност, придава им самочувствие и активира детската им фантазия. Обликът на едно дете се формира в средата, в която живее, от света който обитава, от хората с които се среща и общува, от предметите които използва. От всичко с което влиза в допир, детето черпи информация и събира опит, който преобразува по собствен уникален начин. Така то постепенно натрупва усещания, представи, знания, емоции. Детето създава свой свят, чието богатство зависи от средата, света и хората сред които расте. В този смисъл навлизането на компютъра с неговия виртуален свят, който може не само да бъде видян, но и преобразуван, е явление, което може да промени коренно светогледа, начина на мислене, интелектуалните и емоционалните особености на следващите поколения. Преподавател на групата е инж. Бойка Карачивиева - докторант по шифър Методика на обучението по информатика към катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" на ПФ при Тракийски университет Ст. Загора. Регионалната библиотека неслучайно бе избрана за провеждане на церемонията по връчване на удостоверенията на успешно завършилите курса. Децата от групата вече са читатели на Детския отдел и често го посещават като не само заемат книжки, но и с удоволствие демонстрират на своите връстници познанията си за работа с компютър.

 

Начало страница