Начало

Сливенско участие в международeн детски фестивал в гр. Нови Сад, Сърбия

     От 4 до 10 юни 2007г. в гр. Нови Сад /Сърбия/ се проведе петдесетото юбилейно издание на Международния фестивал Змаjеви дече игре - най-стария фестивал в Европа, посветен на литературата и изкуствата за деца. В неговата програма като специални гости от България взеха участие Росица Петрова - директор на Сливенската регионална библиотека и Игор Чипев - директор на дирекция Книга и библиотечно дело към Министерството на културата. Посещението бе организирано по покана на г-н Душан Джурджев директор на Международний център книжевности за децу и Фестивала Змееви дече игре /гр.Нови Сад, Сърбия/ и бе свързано и с представяне на излязлата в навечерието на Деветия Национален фестивал на детската книга /Сливен, 8-11 май 2007/ и промоцирана в неговата програма двуезична антология Бисери отронени - любими детски стихове от любими български поетеси.

 Антологията Бисери отронени е реализирана по идея на сливенската регионална библиотека и с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Изданието е посветено на 50-то издание на фестивала в гр.Нови Сад, с който библиотеката си партнира вече няколко години. В антологията са събрани най-хубавите български стихотворения за деца, създадени от няколко поколения български поетеси. Представени са както класиците на детската ни литература така също и съвременни авторки, които активно навлизат в тази деликатна сфера на художественото творчество. Макар и малка по обем, антологията разкрива ценността, непреходността и приемствеността в българската поезия за деца. Премиерата е организирана на 6.06.2007г. в голямата зала на Градската библиотека в гр. Нови Сад. Изданието е представено от Росица Петрова - съставител, Игор Чипев - консултант  и преводачът на текстовете на сръбски език - поетът Мила Васов /Ниш, Сърбия/ в присъствието на над четиридесет известни сръбски автори и издатели. Специални поздравления за усилията на съставителя на изданието и на всички съмишленици спомогнали неговата реализация за подпомагане на процеса на опознаване на сръбската и българската детска литература, е изказал пред аудиторията и най-популярният в момента сръбски детски писател Градимир Стойкович. Представянето на антологията е било широко отразено от сръбските медии /Сръбска национална телевизия, Регионална телевизия Дунав - Войводина, Сръбско национално радио, Международен културен център Любин - Белград/ като положителна стъпка към сближаване на сръбската и българската литература. На срещата са били обсъдени и идеи за реализиране на преводи на български и на сръбски автори със съдействието на организаторите на фестивалите в Сливен и Нови Сад и на Министерствата на културата на двете страни.

На следващия ден Росица Петрова и Игор Чипев са посетили и Националната библиотека Матица Сребска, където са били депозирани екземпляри от антологията за разпространение в големите сръбски библиотеки.