Начало

XXII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА СЛИВЕН, 11-13 МАЙ 2020г.

 

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ

 

СТАТУТ

 

Конкурсът се организира в рамките на програмата на XXII Национален фестивал на детската книга Сливен, 11-13 2020г. от Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация-Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и др. Посвещава се на 100г. от рождението на големия български поет, сценарист на игрални и анимационни филми,  драматург, автор на книги за деца и преводач Валери Петров (22 април 1920 27 август 2014).

В. Петров е много продуктивен автор. За своята литературна дейност е отличен с редица награди: орден Стара планинаI степен/2000/, първи носител на Националната награда Константин Константинов- за цялостен принос в детското книгоиздаване /2004/, награда за детска литератураКалина Малина/2001/,  национална награда Хр.Г.Данов за цялостен творчески принос/2006/, награда за литература на СУСв.Климент Охридски/2005/, национална награда Св.Паисий Хилендарски/2007/, почетен знак Марин Дринов на БАН /2011/,наградата за европейски гражданин на Европейския парламент -за принос към българската култура и разбирателството между нациите /2013/ и др.

Валери Петров е определян като писател на всички възрасти. Но в голяма част от творбите му стихотворения, поеми, сценарии, пиеси, освен значими проблеми, важни социални и нравствено-философски идеи, присъства и детският свят, гледната точка на детето. За него проникването в детското съзнание, вживяването в невръстната психика е нещо като начин на съществуване. Затова и творчеството му за деца е любимо за поколения български деца и е получило признание и в чужбина. За детската си книга Пет приказки е вписан в почетния списък на Международния съвет за детска книга. Приказките му са феерия от смях, поезия, игра, фантазия, живопис. Бидейки живописни тези творби са предизвикателство за много илюстратори.

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: Из приказния свят на Валери Петров /приказките Бяла приказка, Меко казано, Копче за сън, Пук/, За участниците от чужбина текстовете на приказките ще бъдат предоставени на английски език.  За участниците от Сърбия и от страните от бивша Югославия ще бъдат предоставени и преводи на приказките на сръбски език.

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Представяне и популяризиране на творчеството за деца на Валери Петров - един от най-брилянтните български приказници. сред млади илюстратори от България в чужбина.

2. Нов художествен прочит на приказките на Валери Петров.

3. Разширяване на възможностите за изява на участниците в конкурса.

4. Създаване на контакти и сътрудничество между млади илюстратори от България и други страни..

4. Илюстрациите да станат основа за преводи и издаване на приказките на Валери Петров в страните, от които са участниците в конкурса. 

 

УЧАСТНИЦИ: Студенти по илюстрация или сродни специалности в художествени академии в България и други европейски страни.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ:

-  всеки участник може да представи до 2 творби (за една или две приказки по избор).

- илюстрациите се представят във формат 35/50 см. (хоризонтални или вертикални композиции).

- техника допускат се всички рисунъчни техники акварел, темпера, гваш, акрил, графитни моливи, цветни тушове и мастила, дигитални изображения, колаж и др, без маслени бои.

- материали творбите трябва да бъдат изпълнени на картон с грамаж 220 300 гр., каширан картон или съответни принтове с резолюция 225 300 dpi.

- към всяка илюстрация на отделен лист да бъдат отпечатани следните данни на участника: Име и фамилия, адрес, възраст, е-mail и тел., наименование на илюстрацията, от коя приказка е, наименование на висшето учебно заведение и специалността, в която следва участникът.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

- съответствие на илюстрацията на литературния текст;

- оригинално и талантливо пресъздаване на текста;

- художествени постижения.

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20 март 2020г. /важи датата на пощенското клеймо/. Оригиналните работи да бъдат изпратени по пощата.

За улесняване на работата на журито до 20 март 2020г. творбите на участниците, придружени от посочените в изискванията данни да бъдат изпратени и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com. 

 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

РБългария, гр.Сливен

ул. "Никола Карев" 1

РБ Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ

Росица Петрова-Василева

 

ЖУРИ: Журито ще бъде съставено от известни български илюстратори с председател проф. Виктор Паунов /НХА- София/.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: Наградените участници ще бъдат уведомени от организаторите със съобщение на посочените от тях е-mail. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния фестивал на детската книга (http://childbookfest.iradeum.com)

Творбите на участниците не се връщат. Те ще бъдат включени в изложба Из приказния свят на Валери Петров, която ще бъде открита на 11 май 2020г., в гр.Сливен, в рамките на програмата на XXII Национален фестивал на детската книга-Сливен, 2020г.

Изложбата ще бъде представена и в други страни.

 

НАГРАДИ:

- I награда грамота, пластика, парична награда от 600 лв.

- II награда - грамота, парична награда от 400 лв.

- III награда грамота, парична награда от 300 лв.

Поощрения: грамота, предметни награди

 

За всички отличени участници от България и чужбина  организаторите поемат пътни разходи, дневни разходи и хотел на 10, 11 и 12 май 2020г. и включване в проявите на XXII Национален фестивал на детската книга Сливен, 2020г.

 

За контакти: тел.044/622441; rpetrova.bulgaria@gmail.com

 

Начало страница