Начална страница

 

Фондове на библиотеката

 

Структурната схема на системата от фондове в Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен включва:

Основни фондове:

  основен фонд на книги (формат);

 основен фонд на периодиката;

  фонд на българските старопечатни издания.

Изданията, съставляващи основния фонд на библиотеката наброяват над 105 000 т.

 

Подръчни фондове:

  подръчен фонд на заемните за дома;

  подръчен фонд на читалнята за обществено-политическа

литература и литературознание;

  подръчен фонд на читалнята за естествени и природни науки;

  подръчен фонд на читалнята на отдел "Изкуство";

  подръчен фонд на справочната и библиографска литература;

  подръчен фонд на Чуждоезиков център;

  подръчен фонд на Детския отдел;

  краеведска сбирка.

Изданията, съставляващи подръчните фондове на библиотеката наброяват над 205 000т.

 

Специални фондове:

 фонд на графичните издания;

  фонд на нотните издания;

  фонд на грамофонните плочи;

  фонд на картографските издания;

  фонд на аудиовизуалните материали (аудио- и видеокасети);

  фонда на DVD;

  фонд на СD RОМ носители

Материалите, съставляващи специалните фондове наброяват над 37 000 библиотечни единици.

 

Библиотеката притежава и личните библиотеки на писателите Константин Константинов, Петър Димитров-Рудар, Надя Неделина и Атанас Славов. 

В началото на страницата