Начало

                                                                                  Фестивали в Сливен

 

 

 

 

Сливен,

21-26 май

                     Международен детски фолклорен танцов фестивал

 

            Фестивалът се провежда ежегодно от 1997 г. и няма конкурсен характер. Участници във него са деца на възраст от 8 до 13 години. В досегашните издания са участвали детски колективи от Русия, Украйна, Беларус, Румъния, Югославия, Македония, Гърция, Турция, Грузия, Армения, Чехия, Словакия, Словения, Полша, Унгария и др.

            Целите на фестивала са свързани със стимулиране на творческите изяви, развиване на таланта и заложбите у децата, създаване на условия за междукултурен обмен, предоставяне на възможности за контакти и партньорство, за създаване на атмосфера на приятелство, доверие и сътрудничество между децата.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                      бул.Цар Освободител1

                      Община Сливен

                      ОтделКултура

                      Дора Ескидарова

                       Тел.044/611 220

                       e-mail: eskidora@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливен,  

8-10 май

Национален фестивал на детската книга

 

Фестивалът е уникално явление в културния живот на страната. Организира се ежегодно от 1998 г. от Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен в партньорство с Министерство на културата, Национален център за книгата към Министерство на културата, Община Сливен, Областна управа - Сливен, Държавна агенция за българите в чужбина и др. Основната цел на организаторите е да дадат възможност на всички участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга автори, издатели, библиотечни специалисти, педагози, психолози, читатели, както от България, така и от чужбина да се срещат и да обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, да търсят пътища за засилване на интереса на децата към книгата и четенето в конкуренция с новите мултимедийни продукти. От 2004г. в рамките на фестивала се връчва национална награда Константин Константинов- за принос в детското книгоиздаване в категориите:за цялостен принос, автор, издателство, илюстратор. От 2006 г. се връчва награда на Съюза на българските писатели за нова детска /ръкопис/.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        ул.Никола Карев1

                        Регионална библиотека Сава Доброплодни

                        Росица Петрова - Василева

                        Тел.044/62 24 41

                        e-mail:rpetrova@iradeum.com

                        http://childbookfest.iradeum.com

 

 

 

 

 

 

Сливен,

15 - 16 април

Национален фестивал за млади изпълнители
на популярна музикаЦветен камертон

 

            Провежда се ежегодно от 2004г. Има конкурсен характер. Насочен е към утвърждаване и възпитаване у младите хора на вкус към най-добрите български и чужди популярни песни. Стимулира и подкрепя младите таланти и им дава възможност за изяви.

Организира се от Клуб за млади рок и поп изпълнители Ритъм с ръководител Елена Пеева в партньорство с Община Сливен и Обединен детски комплекс.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                      бул.Цар Освободител1

                      Община Сливен

                      ОтделКултура

                      Дора Ескидарова

                      Тел.044/611 220

                      e-mail:eskidora@abv.bg

 

Начало на страницата