Начало

Културни институти и творчески обединения

 

1. Дом за литература и изкуства за деца и юноши гр.София

2. Дом на културата на работниците от съобщенията гр. София

3. Дружество на естетиците, изкуствоведите и литературоведите гр. София

4. Програма Достъп до информацията гр. София

5. Държавен архив гр. София

6. Исторически музей гр. Перник

7. Исторически музей гр. Враца

8. Исторически музей гр. Сливен

9. Художествена галерия - гр. Сливен

10. Клуб на културните дейци гр. Сливен

11. Дружество за разпространение на научни знания гр. Сливен

12. Съюз на писателите гр. Ямбол

13. Дружество на независимите писатели гр. Сливен