Начало

Научноизследователски институти и висши учебни заведения

1. Представителство на Руската академия на науките в България

2. Българска академия на науките гр. София

3. Академия на селскостопанските науки гр. София

4. Институт за икономическа политика гр. София

5. Институт за военна история гр. София

6. Институт за история на българската емиграция в Северна Америка

7. Научноизследователски институт по текстилна промишленост гр. София

8. Научноизследователски институт по педагогика гр. София

9. Технически университет гр. Торнхейм, Норвегия

10. СУ Климент Охридски гр. София

11. Национална художествена академия гр. София

12. ВМИ гр. Варна

13. ВСУ Черноризец Храбър гр. Варна

14. ПУ Паисий Хилендарски гр. Пловдив

15. ВМИ Ив. П. Павлов гр. Пловдив

16. ВТУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

17. Бургаски свободен университет гр. Бургас

18. ШУ Епископ К. Преславски гр. Шумен

19. Технически университет гр. Русе

20. Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов

21. Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

22. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии гр. София

23. Нов български университет гр. София