Начало

В  обучителния център на Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен стартираха пилотните обучения по програма Глобални библиотеки България за библиотекари от областта

На 15 март 2011г., в компютърния обучителен център на РБСава Доброплодни Сливен,  изграден по програма Глобални библиотеки България,  стартира обучението на библиотекари от целеви библиотеки от Сливенска област по направление Информационни и комуникационни технологии. До края на месец юни в центъра ще бъдат организирани 3 курса и ще бъдат обучени 30 библиотекари представители на целевите библиотеки одобрени на първия и втория етап от програмата и оборудвани с компютърна и периферна техника. Всеки курс ще се провежда в две части с обща продължителност 11 дни.  Основните модули на обучението включват: запознаване с хардуерните аспекти на компютъризираното работно място; запознаване с операционните системи, с приложен софтуер и най-често използван софтуер в библиотечните дейности; запознаване и работа с операционната система WINDOWS 7; работа с MS OFFISE 2007 /Word, Excel, MS Publisher/. Последният модул от обучението е посветен на Интернет. Обучаемите ще се запознаят с технологичната структура на Интернет, информационната инфраструктура на Word Wide Web и работата в Интернет /браузъри и работа с тях, търсене в Интернет, комуникация чрез Интернет, работа в on-line и социални мрежи, сигурност и средства за защита, създаване на сайт на библиотеката и собственото му поддържане/.

Обучението се провежда от висококвалифицирани специалисти по методика, учебен план и помагала специално разработени за програмата.

В края на обучението всеки библиотекар ще получи удостоверение за завършен курс.

Целта на обучението е библиотекарите от целевите библиотеки да придобият задълбочени знания  и практически умения по ИКТ, за да работят пълноценно и ефективно с потребителите в изградените по програмата компютърни зали.

ЗАПОЧВА ДОСТАВКАТА НА КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА В ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОЕКТ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ

 От 18 до 26.11.2010г., по утвърден график, ще бъде доставено компютърното оборудване в 15-те целеви библиотеки от Сливенска област одобрени за участие в първия етап  на проект Глобални библиотеки - България финансиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс и реализиран с подкрепата на Министерство на културата и ПРООН-България.

В целевите библиотеки от областта /Регионална библиотека Сава Доброплоддни - гр.Сливен, Общинска библиотека - гр.Котел и библиотеките при ОНЧЗора-гр.Сливен, НЧПробуда-гр.Кермен, НЧД.Сивков-гр.Н.Загора, НЧРазвитие-гр.Твърдица, НЧПросвета-гр.Шивачево, НЧАтанас Кипиловски-с.Кипилово, НЧПробуда-с.Стрелци, НЧД.Кръстев -с.Асеновец, НЧП.Енев-с.Баня, НЧХр.Ботев-с.Бяла, НЧИскра-с.Крушаре, НЧЗвезда-с.Старо село, НЧПросвета-с.Сборище/ ще бъдат доставени общо 85 настолни компютри, 6 преносими компютри, 1 сървър, 2 цветни лазерни принтера, 13 мултифункционални устройства, 11 проектора с екрани, 108 WEB камери и слушалки, маршрутизатори и мрежови комутатори, с приблизителна стойност 160 000лв.

Чрез модернизирането на включените в проекта библиотеки се цели по-голям брой граждани да получат достъп до Интернет и съвременни информационни услуги, библиотеките да станат по-привлекателни за хората и да започнат да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

 

ДЕВЕТ БИБЛИОТЕКИ ОТ СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА (Етап 2010) НА ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ

 

На 21 септември 2010 г. официално бе оповестен окончателния списък на библиотеките одобрени за включване във втората фаза на програма Глоб@лни библиотеки - България Етап 2010 от Управителния съвет на проекта, в който участват представители на ключовите партньори: Министерство на културата, Програма на ООН за развитие (ПРООН), Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ББИА. За втория етап на програмата от Сливенска област са одобрени 9 библиотеки: от Община Сливен библиотеките при читалищата в с.Блатец, с.Мечкарево, с.Гавраилово и с.Новачево; от Община Нова Загора библиотеките при читалищата в с.Любенова махала, с.Събрано и с.Еленово; от Община Котел библиотеката при читалището в с.Тича; от Община Твърдица библиотеката при читалището в с.Оризари.

 

Списък на библиотеките одобрени за включване в първата фаза на програма

Глоб@лни библиотеки - България

 

На 5 ноември 2009 г. официално бе оповестен окончателния списък на библиотеките, които са одобрени за включване в първата фаза на програма Глоб@лни библиотеки - България.

От Сливенска област са одобрени 15 библиотеки: от Община Сливен - Регионална библиотека Сава Доброплодни обучителна база по програмата, библиотеката при НЧ Зора и библиотеките при читалищата в гр. Кермен, с.Бяла, с.Крушаре и с.Старо село; от Община Нова Загора библиотеката при НЧ Д.П.Сивков /гр. Нова Загора/ и библиотеките при читалищата в с.Баня, и с.Асеновец; от община Котел Общинска библиотека П.Матеев гр.Котел, и библиотеките при читалищата в с.Стрелци и с.Кипилово; от Община Твърдица библиотеките при читалищата в гр.Твърдица - кв. Козарево, гр. Шивачево и с.Сборище.

    

Представяне на Програма "Глобални библиотеки - България" в Сливен

26.05.2009г.

 

Водена от убеждението, че достъпът до Интернет променя живота на хората за добро, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" създава инициативата "Глобални библиотеки", за да помогне на хората в много страни по света да получат достъп до компютри, Интернет и обучение. Планирано е програма "Глобални библиотеки - България" да продължи 4,5 години. Ключови партньори: Министерство на културата, Националното сдружение на общините, Българската библиотечно-информационна асоциация, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения, и Програма на ООН за развитие. За да представят програмата "Глобални библиотеки - България" в Сливен бяха Елена Церовска, завеждащ комуникации и застъпничество и Илия Попов, административен ръководител на програмата. На представянето присъстваха и областния управител Христина Чолакова, зам.-кметът по културата Радост Костова. Основна цел на програмата ще бъде максимален брой български граждани да получат лесен и безплатен достъп до информация и услуги в Интернет чрез мрежата на българските обществени библиотеки. Предвижда се да бъде осигурено ИКТ оборудване и Интернет достъп за посетителите в 900 обществени библиотеки в големи и малки градове и села. Чрез мобилизиране на допълнителни средства програмата ще се стреми да обхване още 700 библиотеки, отговарящи на критериите за включване. Близо 3 000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, нови услуги и библиотечен мениджмънт. Очаква се техниката по първия етап да пристигне през първите месеци на 2010 г. До средата на 2011 г. всички одобрени библиотеки ще получат оборудването. Регионален координатор за сливенска област е Росица Петрова, директор на Регионална библиотека "Сава Доброплодни".

Начало на страницата