Начало

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА: КОЛЕДНА МАГИЯ - 2021

 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В ЗА ОРИГИНАЛНО КОЛЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ - 2021

 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС

ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА: КОЛЕДНА МАГИЯ - 2021

Раздел: Най-красива коледна картика

 

Награда за най-малък участник:

Михаела Юлианова Горецова 4 г., гр.София

 

I възрастова група /5 - 6г./

Специална награда за оригинално представяне:

Анелия Йорданова Пенкова - 6г., гр.Сливен

 

I-ва награда

Невена Атанасова Митрева - 6г., гр.Кюстендил

II-ра награда

Сигме Нури Мехмед 6., гр.Бургас

II-ра награда

Михаела Михайлова Михова - 6г., гр.Попово

III-та награда

Виктория Виктор Николова - 6г., гр.София

III-та награда

Симеон Николаев Кичов - 6 г., гр. Карлово

Поощрение:

1. Борислава Красимирова Стойчева - 5г., гр.Сливен

2. Вероника Стамова - 6г., гр.Сливен

3. Беляна Викторова Долапчиева - 6г., гр.Сливен

4. Кристина Кирилова Костадинова - 6г., гр.Сливен

Специално поощрение: Мартин Живков Желев - 6г., гр.Сливен

 II възрастова група /7-9 г./

I-ва награда

Николета Димитрова Колева - 8г., гр.Сливен

I-ва награда

Стелияна Паскалева Кръстева - 8г., гр.Сливен

II-ра награда

Карина Венциславова Евтимова - 9г.- гр.София

II-ра награда

Димитър Валери Кондев - 8г., гр.Сливен

III-та награда

Мария Петкова Василева - 8 г., гр.Сливен

Поощрение:

1. Валерий Валериев Радолов - 8г., Брюксел

2. Георги Калинов - 9 г., гр. Бургас

3. Кубрат Красинов Петков - 7 г.,гр.Сливен

 III-та възрастова група: /10-13 г./

I-ва награда:

Николай Ивайлов Георгиев - 11г.,гр. София

II-ра награда:

Мария Иванова Иванова - 13 г., гр. Сливен

II-ра награда:

Джулияна Георгиева Георгиева - 12г., гр. Сливен

III-та награда:

Зорница Георгиева Златева - 11г., гр. Сливен

III-та награда:

Коста Кашмеров - 11г., гр. Сливен

Поощрение:

1. Цонка Красимирова Георгиева - 12 г., гр. Сливен

2. Доника Веселинова Димитрова - 13г., с. Самуилово

IV-та възрастова група: /14-16 г./

I-ва награда:

Боряна Антонова Атанасова - 16г., гр. Сливен

I-ва награда:

Йоана Максимова 16г., гр. Попово

II-ра награда: 

Стефани Илиева Емилова 15г., гр. Сливен

II-ра награда:

Мертем Зюлфет Ереджеб 15г. с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас

III-та награда:

Мария Георгиева Колчева 15г., гр. Казанлък

Поощрение:

1. Алисия Миткова Гъркова 14г., гр. Казанлък

 

Начало на страницата

 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС

ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА: КОЛЕДНА МАГИЯ - 2021

Раздел: Най-оригинално коледно пожелание

 

I възрастова група /5-6 г./

I награда - не се присъжда

II награда - не се присъжда

III награда - не се присъжда

II възрастова група 7-9 г.

I-ва награда

Симона Стоянова Костова - 8г., гр.Сливен

II-ра награда

Виктория Динкова Петкова - 8г., гр. Сливен

III-та награда

Деметра Галинова Ганева - 7г., гр. Нова Загора

Поощрение:

1. Милен Миленов Трендафилов - 9г., гр. Сливен

2. Александра Николаева Колева - 8г., гр. Сливен

3. Катерина Иванова Панайотова - 9 г., гр. Любимец, обл. Хасково;

III възрастова група 10-13 г.

I-ва награда

Велимир Красимиров Тодоров - 13г., гр.Сливен

II-ра награда

Георги Пламенов Неделчев - 10 г., гр.Добрич

III-та награда

Александра Веселинова Йорданова - 12г., гр.Сливен

III-та награда

Дорина Николаева Щерева - 12г., гр. Сливен

Поощрение:

1. Деница Иванова Иванова - 10г., гр.Сливен

2. София Атанасова Трухчева - 10г., гр.Сливен

3. Мария Янкова Янева - 11г., гр.Сливен

IV възрастова група 14-16 г.

I-ва награда

Симона Василева Василева - 15 г.. гр.Сливен

II-ра награда

Даниела Илиянова Русева - 14г., гр.Сливен

III-та награда

Никола Атанасов - 14 г., гр.Попово

Поощрение:

1. Нефисе Хюсеин Хюсеин - 14 г., гр.Бургас

2. Антон Тодоров - 14 г.,гр.Лом

Начало на страницата