Начало

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

 

СТАТУТ

Конкурсът се организира в рамките на програмата на XXV Национален фестивал на детската книга Сливен, 10-12 май 2023г. от Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация-Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и др. Посвещава се на искрения и добросърдечен разказвач, брилянтен приказник, прекрасен стилист и виртуозен майстор на родната реч - големия български писател Константин Константинов, патрон на Националната награда за принос в детското книгоиздаване /в категориите - за цялостен принос, за автор, за илюстратор, за издателство/, която ще бъде връчена за двадесета поредна година в дните на фестивала.

Константин Константинов /1890-1970/ е определян като писател на всички възрасти. Макар в жанрово отношение неговото творчество да е разнообразно, повествователните му произведения  се нареждат сред шедьоврите на българската литература.  В голяма част от творбите му разкази, пътеписи, романи, приказки, освен изследването на духовната същност на човека, на неговия интимен свят и съприкосновението му с природната и социална среда, присъства и детският свят, гледната точка на детето. За него проникването в детското съзнание, вживяването в невръстната психика е нещо като начин на съществуване. Затова и творчеството му за деца е любимо за поколения български деца и е получило голямо признание и разпространение и в чужбина.

Интересът на Константин Константинов към детската литература се заражда към  средата на 20-те години на миналия век. През 1928г. Константинов става и един от двайсетте учредители на Дружеството на детските писатели в България. До към края на двадесетте и през тридесетте години той издава пет сборника с приказки и разкази за деца Приказки за тебе"/1933/, Приказки за щурчето"/1927/, Босата команда"/1929/, Отбор юнаци"/1933/ и Ехо-о-о-о"/1938/, които по-късно през годините се преиздават многократно.

Приказки за тебе" е една от най-преиздаваните през годините детски книги на К.Константинов. - книжката с това заглавие познават и днешните деца. Писани през различно време и доста отдавна, подбрани с вкус, тези разкази и приказки събрани в нея  отново ни напомнят своя автор.

Приказките на Константин Константинов са изградени главно върху способността на детското въображение да одухотворяла света, да го разширява и моделира чрез фантастиката на съня. В неговите приказки делничното ежедневие на реалния свят се превръща във вълшебно приключение, омагьосано ту от чудната песен на Щурчето, ту от порива на героите му към красота и щастие. Образите са издигнати до символи с определен  нравствено-етичен пълнеж. В тях писателят много деликатно и ненатрапчиво разкрива вижданията си за добро и зло, учи децата на състрадание и отзивчивост.

Приказният и поетичен свят на К.Константинов е приповдигнат и в същото време земен, облъхнат от съкровеното и неподправеното в детската душа. С чистия и хубав език напомнящ ромоленето на планинска вода или съвсем домашната приглушена песен на щуреца, неговите приказки и разкази са между най-доброто, сътворено за деца. Приказните истории на Константин Константинов са весели и тъжни, присмехулни и мъдри, една феерия от удивление, фантазия, живопис. Бидейки живописни, тези творби са предизвикателство за много илюстратори.

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: Из приказния свят на Константин Константинов /по приказките включени в сборниците Приказки за тебе и Приказки за щурчето/. За участниците от чужбина се предоставят преводи на творбите: на сръбски и хърватски език - сборникът с приказки Приказки за тебе (Priče za tebe); на немски език на приказките Старият щъркел (DER AITE STORCH) и Медената питка (DAS HONIGBROT); на английски и на унгарски език приказките Медената пита и Когато децата заспят.

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Представяне и популяризиране на творчеството за деца на Константин Константинов - сред млади илюстратори от България в чужбина.

2. Нов художествен прочит на произведенията за деца на Константин Константинов.

3. Разширяване на възможностите за изява на участниците в конкурса.

4. Създаване на контакти и сътрудничество между млади илюстратори от България и други страни.

4. Илюстрациите да станат основа за преводи и издаване на произведенията за деца на Константин Константинов в страните, от които са участниците в конкурса. 

 

УЧАСТНИЦИ: Студенти по илюстрация или сродни специалности в художествени академии в България и други европейски страни.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ:

-  всеки участник може да представи до 3 творби (по произведение по избор);

- илюстрациите се представят във формат 35/50 см. (хоризонтални или вертикални композиции);

- техника допускат се всички рисунъчни техники акварел, темпера, гваш, акрил, графитни моливи, цветни тушове и мастила, дигитални изображения, колаж и др., без маслени бои;

- материали творбите трябва да бъдат изпълнени на картон с грамаж 220 300 гр., каширан картон или съответни принтове с резолюция 225 300 dpi.;

- към всяка илюстрация на отделен лист да бъдат отпечатани следните данни на участника: Име и фамилия, държава, адрес, възраст, е-mail и тел. за контакти, наименование на илюстрацията, по кое произведение е, наименование на висшето учебно заведение и специалността, в която следва участникът;

- участниците от България изпращат творбите си в оригинал или в съответни принтове и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com

- поради затрудненията при изпращане на оригинални творби, участниците от чужбина изпращат творбите си само в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

- съответствие на илюстрацията на литературния текст;

- оригинално и талантливо пресъздаване на текста;

- художествени постижения.

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 12 април 2023г. /важи датата на изпращане/. Оригиналните работи да бъдат изпратени по куриер /или по пощата.

До 12 април 2023г. творбите на всички участници, придружени от посочените в изискванията данни, да бъдат изпратени и в електронен формат (Tagged Image File Format - *.tiff) на е-mail:  rpetrova.bulgaria@gmail.com. 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ /оригинали/:

РБългария, гр.Сливен

ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ИЗ ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

Росица Петрова-Василева /тел.+359886090712/

 

ЖУРИ: Журито ще бъде съставено от известни български илюстратори с председател проф. Виктор Паунов /НХА- София/.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: Наградените участници ще бъдат уведомени от организаторите със съобщение на посочените от тях е-mail. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния фестивал на детската книга (http://childbookfest.iradeum.com и на http://reglibsliven.iradeum.com).

Творбите на участниците не се връщат. Те ще бъдат включени в изложба Из приказния свят на Константин Константинов , която ще бъде открита на 10 май 2023г., в гр. Сливен, в рамките на програмата на XXV Национален фестивал на детската книга-Сливен, 2023г.

Изложбата ще бъде представена и в други страни.

 НАГРАДИ:

- I награда - грамота, пластика, парична награда от 800 лв.

- II награда - грамота, парична награда от 600 лв.

- III награда - грамота, парична награда от 500 лв.

- Поощрения: грамота, предметни награди

 За всички отличени участници от България и чужбина  организаторите поемат пътни разходи, дневни разходи и нощувки в хотел на  10 и 11 май 2023г. и включване в проявите на XXV Национален фестивал на детската книга Сливен, 2023г. За участниците от чужбина организаторите могат да поемат нощувка и за 9 май.

 

За контакти: тел.044/622441; 0886090712;

e-mail: rpetrova.bulgaria@gmail.com

Начало на страницата