Начало

Организаторите на XX Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 8 до 10 май 2018г.

 

 

ОБЯВЯВАТ

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  НА ТЕМА:

 

ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ

 

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.

Компетентно жури ще оцени творбите.

Ще бъдат раздадени много награди.

Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

 

8800 гр. Сливен

ул. Никола Карев № 1

Регионална библиотека Сава Доброплодни

/за литературния конкурс/

или на e-mail:  reglibsliven@iradeum.com

тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20.03.2018г.

Начало на страницата

Организаторите на XX Национален фестивал на детската книга,

който ще се проведе в гр. Сливен от 8 до 10 май 2018г.

 

 ОБЯВЯВАТ

 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ

НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

 

        Скъпи деца,

         Куклата е магическа вещ, която винаги може да ни пренесе в света на фантазиите и игрите. Обръщаме се към вас с едно страхотно предложение. Изберете ваш любим литературен герой и изработете негова театрална кукла. След това изпратете своите кукли (с обозначени: трите имена, възраст - навършени години, училище, адрес, телефон и e-mail за контакти) на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. Никола Карев № 1

Регионална библиотека Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ

 

        В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 35см.

         Компетентно жури ще оцени вашите творби. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на програмата на XX Национален фестивал на детската книга Сливен, 2018г. На специална церемония ще бъдат връчени наградите на отличените участници.  

         Куклите на участниците в конкурса не се връщат. Те ще бъдат включени в експозицията на Музея на театралната кукла на любимите литературни герои в РБ Сава Доброплодни - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели.

         Успех!

 

За повече информация: тел.044/62 53 97 ; 62 24 41; GSM 0886090712

e-mail: reglibsliven@iradeum.com

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КУКЛИТЕ: 30.03.2018г.

Организаторите на ХX Национален фестивал на детската книга, който ще се  проведе в гр. Сливен от 8  до 10  май 2018 г.

 

 ВИ КАНЯТ

 

ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

 ЕДИН ДЕН ИЗПЪЛНЕН С ВЪЛШЕБСТВА

 

         Пленерът ще се проведе в гр.Сливен на 9.05.2018г. от 10.00 до 14.00 часа. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 15 години, разделени в три възрастови групи : 7 10 години, 11 13 години и 14-15 години.

         Организаторите предоставят на участниците рисувателен лист с размер 35/50 см. Останалите материали за работа се осигуряват от децата в зависимост от техните индивидуални потребности.

         Компетентно жури ще излъчи победителите.

         Наградите на отличените участници в пленера ще бъдат връчени на 10 май 2018г. от 10.30 часа на заключителния концерт на фестивала.

         С творбите от пленера ще бъде уредена изложба.

         За участниците от училища, школи и клубове по изобразително изкуство организаторите поемат разходите за 1 нощувка /9 май/ със закуска на по 1 дете от възрастова група и на 1 ръководител. Пътните разходи са за сметка на участниците.

         Повече подробности по организацията и провеждането на пленера ще бъдат предоставени на изпратилите в срок заявка за участие.

        

         ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ИЗПРАТЕТЕ НА АДРЕС:

         8800 гр. Сливен

         ул. Никола Карев 1

         Регионална библиотека Сава Доброплодни

         /за пленера/

         или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com

 

Краен срок за изпращане на заявките 30.03.2018г.

  

За по-подробна информация : тел. /044/ 62 53 97

 

ЗАЯВКА

за участие в Национален пленер за детска рисунка

 на тема: С цветно хвърчило летях и свят чуден видях

/в рамките на ХIX Национален фестивал на детската книга

Сливен, 9-11 май 2017 г./

 

1. Име, презиме, фамилия ................................................................................................

2. Възраст..........................................................................................................................

3. Домашен адрес, телефон, е-mail ....................................................................................

...........

4. Школа (наименование, адрес) ....................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

........................................................................................................................................

6. Училище/клас ............................................................................................................

7. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

......................................................................................................................................

 

Тази заявка трябва да се получи до 30 март 2018 г. на адрес :

8800 Сливен "Никола Карев" № 1

РБ "Сава Доброплодни"

или на е-mail: геglibsliven@iradeum.com

 

 

Дата ........................                                                                     Подпис .........................

 

 

 

Изтегли заявката във Word  формат

 

 

Начало на страницата