Начало

Организаторите на XVII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 11 до 13 май 2015г.

 

 ОБЯВЯВАТ:

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

По следите на едно писмо в бутилка

         В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.

         Компетентно жури ще оцени творбите.

         Ще бъдат раздадени много награди.

         Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

         Журито ще оценява  творби представени само в печатен вид или изпратени на е-mail.

         Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

 

8800 гр. Сливен

ул. Никола Карев № 1

Регионална библиотека Сава Доброплодни

за конкурса По следите на едно писмо в бутилка

или на e-mail:   reglibsliven@iradeum.com

                            

тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70 ; 62 24 41

 КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20.03.2015г.

Начало на страницата

Организаторите на XVII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 11 до 13 май 2015г.

 

 ОБЯВЯВАТ

 ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

 

        Скъпи деца,

         Куклата е магическа вещ, която винаги може да ни пренесе в света на фантазиите и игрите. Обръщаме се към вас с едно страхотно предложение. Изберете Ваш любим литературен герой и изработете негова кукла. След това изпратете своята кукла (с обозначени: трите имена, възраст - навършени години, училище, адрес, телефон и e-mail за контакти) на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. Никола Карев № 1

Регионална библиотека Сава Доброплодни

ЗА КОНКУРСА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ

 

        В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години, 15 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 30см.

         Компетентно жури ще оцени вашите творби. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 11 май 2015г. в рамките на програмата на XVII Национален фестивал на детската книга Сливен, 2015г. Ще бъдат раздадени много награди.

         С част от куклите ще бъде подготвен куклено-театрален спектакъл, който ще бъде представен на публиката на фестивала.

         Куклите от конкурса ще бъдат включени в експозицията на Музея на театралната кукла на любимите литературни герои в РБ Сава Доброплодни - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели.

         Успех!

 

тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 24 41; GSM: 0886090712

e-mail: reglibsliven@iradeum.com

 КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КУКЛИТЕ: 3.04.2015г.

Организаторите на ХVІI Национален фестивал на детската книга, който ще се  проведе в гр. Сливен от 11  до 13  май 2015 г.

ВИ КАНЯТ

ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

 Един ден в страната Фантазия

Пленерът ще се проведе в гр.Сливен на 12.05.2015г. от 10.00 до 14.00 часа. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 14 години, разделени в две възрастови групи: 7 10 години, 11 14 години.

         Организаторите предоставят на участниците рисувателен лист с размер 35/50 см. Останалите материали за работа се осигуряват от децата в зависимост от техните индивидуални потребности.

         Компетентно жури ще излъчи победителите.

         Наградите на отличените участници в пленера ще бъдат връчени на 13 май 2015г. от 10.30 часа на заключителния концерт на фестивала.

         С творбите от пленера ще бъде уредена изложба.

         За участниците от училища, школи и клубове по изобразително изкуство организаторите поемат разходите за 1 нощувка /8 май/ със закуска на по 1 дете от възрастова група и 1 ръководител. Пътните разходи са за сметка на участниците.

         Повече подробности по организацията и провеждането на пленера ще бъдат предоставени на изпратилите в срок заявка за участие.

        

         КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 31 МАРТ  2015г.

            НА АДРЕС:

         8800 гр. Сливен

         ул. Никола Карев 1

         Регионална библиотека Сава Доброплодни

         /за пленера/

         или на e-mail:

             reglibsliven@iradeum.com

 За по-подробна информация: тел. /044/ 62 53 97

 

ЗАЯВКА

 

за участие в Национален пленер за детска рисунка

 на тема: Сънувани вълшебства

[в рамките на ХVII Национален фестивал на детската книга]

Сливен, 11-13 май 2015 г.

1. Име, презиме, фамилия ................................................................................................

2. Възраст..........................................................................................................................

3. Домашен адрес, телефон, е-mail ....................................................................................

...........

4. Школа (наименование, адрес) ....................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

........................................................................................................................................

6. Училище/клас ............................................................................................................

7. Ръководител (име, фамилия), адрес, тел. е-mail......................................................

......................................................................................................................................

 

Тази заявка трябва да се получи до 31 март 2015 г. на адрес :

8800 Сливен "Никола Карев" № 1

РБ "Сава Доброплодни"

или на е-mail: геglibsliven@iradeum.com

Fax: 044/62 24 41

Дата ........................                                                                     Подпис .........................

 

 

 

Изтегли заявката във Word  формат

 

 

Начало на страницата