Начало

Читалищата от Сливенска област

С Постановление на МС №153/28.07.2000г. библиотека С. Доброплодни- Сливен е преобразувана в регионална. Като такава библиотеката извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност  за повече от 150 библиотеки намиращи се на територията на Сливенска и Ямболска области. Ежегодно РБ Сава Доброплодни организира и провежда квалификационни библиотечни курсове за библиотекарите от различните общини. Изготвя проекти за читалищните библиотеки към НЦК и МК.

Читалища - Община Сливен
Читалища - Община Твърдица
Читалища - Община Котел
Читалища - Община Нова Загора

ОБЩИНА СЛИВЕН

ЧИТАЛИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

АДРЕС

ТЕЛ.ЗА КОНТАКТ

E-MAIL

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

НЧ "Х.Димитър - 1937" 

Сливен  8800

Сливен

Сливен

ул. Георги Икономов 19

0895506138
0895506137

xdimitar_sl@abv.bg

Маргарита Хисапчиева

Божанка Георгиева

НЧ "Зора 1860" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул. Хаджи Димитър 1

044/58 44 81 0879405407

biblioteka_zora@abv.bg

Мариета Главчовска

НЧ "Дружба-1993" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул. Дружба17

0895506000
0895506001

chdrujba_sl@abv.bg

Красимира Абраамян

Живка Кондева

НЧ "А.Димитров 1937

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул. Даме Груев, бл.8

0895506003

angel_dimitrov_sliven@abv.bg

Богдана Зарзалиева

НЧ "Възраждане" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

кв.Диньо Дачев, ул. Акация № 4

0887684054

dzspetkova@abv.bg

Ивелина Петкова

НЧ "Хр.Ботев - 1897" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул. Асеновска 50

0895506007
0892235414

hbotev.1949@abv.bg

Йовка Тодорова

Петя Недялкова

НЧ "Отец Паисий - 1936" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

кв.Речица

0889811123

otecpaisii1936@abv.bg

Жулиета Д. Велева

НЧ "Д.Чинтулов 1941

Сливен 8800

Сливен

Сливен

улСимеон Табаков14

0878633318

chintulov_sliven@mail.bg

Пенка Карабаджакова

НЧ "Надежда" 1950

Сливен 8800

Сливен

Сливен

кв. Надежда,

ул. Батак 3

044/638146

 

Методи Шекерданков

Таня Караиванова

НЧ "Искра 1944" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул.Княз Борис Търновски 17

0895669013
0878597377

pehlivanova@mail.bg

Пепа Пехливанова

НЧ "Единство 1939" 

Сливен 8800

Сливен

Сливен

ул.П.Хитов

0895444733
0893620291

edinstvo_1939@abv.bg

Мария Гаджалова

Атанаска Маркова

НЧ Хр.Смирненски

Сливен 8800

Сливен

Сливен

кв. Република

0895506046
0897511351

 

Маргарита Канчелян

Галя Михайлова

НЧ "Пробуда 1907"

с.Биково  8922

Сливен

Сливен

ул. Ленин  38

0895506063
045756052

mariqmihajlova@abv.bg

Добри Колев Добрев

Мария Михайлова

НЧ "Хр.Ботев"

с.Бинкос  8855

Сливен

Сливен

 

 

 

 

НЧ "Къньо Мераков - 1928"

с.Блатец  8878

Сливен

Сливен

 

0895506026

biblioteka_blatec@abv.bg

Иван Марев

Дарина Данева

НЧ "Просвета 1946"

с.Божевци  8844

Сливен

Сливен

 

0895506015

 

Дияна Драганова

Ангелина Иванова

НЧ "Хр.Ботев 1936"

с.Бяла  8850

Сливен

Сливен

ул. Чумерна 26

0892235415

 

biblioteka_byala@abv.bg

Стоян Иванов

Зафирка Михалева

НЧ "Слънце - 1928"

с.Гавраилово 8854

Сливен

Сливен

ул. Каменица 4

0895506012
0895506011

ch_gavrailovo@abv.bg

Иван Иванов

Цвета Христова

НЧ "Надежда - 1926"

с.Гергевец  8869

Сливен

Сливен

 

0892235416

 

conkajeleva55@abv.bg

Диана Пеева

Цонка Желева

НЧ Изгрев - 1936

с.Глуфишево 8866

Сливен

Сливен

 

0895506145

 

Мими Симеонова

НЧ "Просвета-1935"

с.Глушник  8879

Сливен

Сливен

 

04512/2516
0895506023

 

prosveta_glushnik@abv.bg

Йорданка Кирова

Златка Пеева

НЧ "Х.Димитър 1954"

с.Г.Чочовени 8863

Сливен

Сливен

 

0895506052

 

Екатерина Христова

Панайотка Димитрова

НЧ "Пробуда - 1929"

с.Г.Александрово 8883

Сливен

Сливен

 

0895506038
0886387799

 

pupiii14@abv.bg

Петър Костадинов

НЧ "Искра - 1928"

с.Градско  8852

Сливен

Сливен

 

0895506047

 

Зюлбия Караманова

Нина Петрова

НЧ "Изгрев 1928"

с.Драгоданово  8888

Сливен

Сливен

 

0451/2071
0892 235 413

 

izgrev_dragodanovo@abv.bg

Станка Първанова

Марияна Стоянова

НЧ "Даскал Д.Димов 1908"

с.Ж.Войвода  8860

Сливен

Сливен

ул. Съби Димитров26

0895506044

0884646224

 

biblioteka_zhelyuvoivoda@abv.bg

 

Йорданка Петрова Арнаудова

Митка Андонова

НЧ "Просвета 1924"

с.З.Войвода  8875

Сливен

Сливен

 

0895506027

 

moneva_4itali6te@abv.bg

Татяна Кабаджова

Марияна Монева

НЧ "Зора - 1872"

с.Ичера  8992

Сливен

Сливен

 

0879260438
0886680927

 

biblioteka_ichera@abv.bg

Велин Белев

Нешка Стефанова

НЧ "Искра - 1932"

с.Калояново  8881

Сливен

Сливен

 

0892235441

 

Жечка Митева

НЧ "Пробуда - 1932"

с.Камен  8882

Сливен

Сливен

ул. П. Илиев 1

0895506024

 

svetla.kirova781@abv.bg

Веселина Жекова

Светла Славова

НЧ Пробуда" - 1906

гр.Кермен  8870

Сливен

Сливен

ул. Цар Освободител 1

0895506033
0895506034

 

biblioteka_kermen@abv.bg

Маринка Митева

НЧ "Пробуда 1934"

с.Ковачите  8874

Сливен

Сливен

ул. Сини камъни 42

0895506029
0895506028
04511/2512

 

probuda_1934@abv.bg

Станка Пъшкова

Ташка Гуркова

НЧ "Искра - 1929"

с.Крушаре  8887

Сливен

Сливен

ул. Демир Славов 25

0892235430

0895506002

 j.taskova@abv.bg

 

Костадин Стефанов

Йорданка Таскова

Мария Андонова

НЧ "Просвета - 1936"

с.М.Чочовен  8857

Сливен

Сливен

 

0895506022

 

Добри Георгиев

Таня Стойнова

НЧ "Просвета - 1925"

с.Мечкарево  8868

Сливен

Сливен

 

0883451747
0895506030

 

marineta_kirova@abv.bg

Георги Кондев

Маринета Кирова

НЧ "Хр.Ботев 1929"

с.Младово  8927

Сливен

Сливен

ул. Филип Тотю 1

0895506035
0892235407

 

petia_ipetrova@abv.bg

Петко Василев

Петя Петрова

НЧ "Светлина 1912"

с.Николаево  8873

Сливен

Сливен

 

 

0895506025

 

Донка Стоилова

Димка Димитрова

НЧ "Ю.Гагарин - 1962"

с.Новачево  8853

Сливен

Сливен

 

 

0895506037

 

biblioteka_novachevo@abv.bg

Хасан Рашидов

Силвет Ибрямова

НЧ "Пробуда-1938 "

с.Панаретовци 8867

Сливен

Сливен

 

 

0896600922

 

chitalishte_panaretovci@abv.bg

 

Веселина Миланова

НЧ "Светлина - 1928"

с.Самуилово 8865

Сливен

Сливен

 

 

0895506041

 

Станка Йорданова

Йорданка Василева

НЧ "Светлина-1926"

с.Селиминово8862

Сливен

Сливен

 

0884357770

0895506010

 

svetlina1926@abv.bg

Тодор Тодоров

Донка Иванова

НЧ Светлина"

с.Скобелево  8871

Сливен

Сливен

 

0883374866

04316/2360

 

Радостина Мутафчиева

НЧ "Светлина 1928"

с.Сотиря  8895

Сливен

Сливен

 

04556/2013

0878551247

st_nlg@abv.bg

 

Стела Никулукипуди

Динка Андонова

НЧ "Труд - 1905"

с.Стара река  8841

Сливен

Сливен

ул. В. Левски 6

 

0884591020

 

Ванина Николова

Димка Колева

НЧ "Звезда 1928"

с.Старо село  8876

Сливен

Сливен

 

04511/2841

0895506040

 

zvezda192820@abv.bg

 

Анка Друмева

Кина Христова

Донка Ганева

НЧ " Светлина - 1929"

с.Струпец  8856

Сливен

Сливен

 

04513/2204

 

Ранди Рандев

Николина Атанасова

НЧ "Петър Берон - 1934"

с.Тополчане  8880

Сливен

Сливен

ул. Толбухин  4

 

0895506031     

 

pashova1957@abv.bg

Венелина Калчева

Христина Янева

НЧ Отец Паисий-1928

с.Трапоклово 8889

Сливен

Сливен

 

0885791558

 

chitalishtetrapoklovo@abv.bg

Кръстю Георгиев

Милена Иванова

НЧ "Светлина 1930"

с.Чинтулово  8858

Сливен

Сливен

 

0895506053

0895506021

 

slance_ds@abv.bg

Радостина Ташева

Радка Кънева

НЧ "Съгласие - 1928"

с.Чокоба  8887

Сливен

Сливен

ул. Прелест 1

 

0895506144

 

Кольо Колев

Мария Георгиева

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

ЧИТАЛИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

АДРЕС

ТЕЛ.ЗА КОНТАКТ

E-MAIL

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

НЧ Св.Св.Кирил

и Методий 1914

гр.Твърдица 8890

Твърдица

Сливен

пл. Свобода 8

0454/4 28 80

0878990351

 

ic_tvarditsa2004@abv.bg

Пламен Курумилев

Иванета Ненова

НЧ Развитие - 1928

гр.Твърдица 8890

Твърдица

Сливен

кв. Козарево

0454/43111

0887544969

basalova@mail.bg

razvitie_1@mail.bg

Таня Станчева

Даниела Станчева

НЧ "Просвета 1898"

гр.Шивачево 8895

Твърдица

Сливен

ул. Ленин 40

0884202779

0887247265

04593/2364

 

biblioteka_shivachevo_tv@abv.bg

prosveta.mar@abv.bg

Бисер Бойчев

Славка Савова

Маруся Обретенова

НЧ Нов път 1948

с.Бяла паланка 8848

Твърдица

Сливен

 

0887844397

0885125755

 

sashka_sikorova@abv.bg

Иванка Йорданова

Сашка Сикорова

НЧ Св.Св.Кирил и Методий 1937

с.Боров дол 8861

Твърдица

Сливен

 

 

0878423920

 

ncsskm_1937bdol@abv.bg

Сунай Сюлейманова

Христина Зинова

НЧ "Нова светлина 1946"

с.Жълт бряг 8849

Твърдица

Сливен

 

 

0886101897

 

Рамадан Еминов

Айше Мехмедова

НЧ "Пробуда" - 1928

с.Оризаре 8893

Твърдица

Сливен

 

 

0878129906

 

biblioteka_orizari@abv.bg

Галина Стоянова

НЧ "Просвета 1910"

с.Сборище 8899

Твърдица

Сливен

 

 

0893334024

0887290826

 

preska2003@abv.bg

biblioteka_sborishte_tv@abv.bg

Дора Стоянова

Пенка Желева

НЧ П.Хилендарски 1928

с.Червенаково 8924

Твърдица

Сливен

 

 

0889116580

 

Ваня Петрова

Златка Михнева

               

ОБЩИНА КОТЕЛ

ЧИТАЛИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

АДРЕС

ТЕЛ.ЗА КОНТАКТ

E-MAIL

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Общ. библиотека П.Матеев

гр.Котел 8970

Котел

Сливен

ул. Св. св. Кирил и Методий № 13

0453/4 21 47

0878434622

kotellib@abv.bg

Ваня Тодорова

НЧ Н.Й.Вапцаров - 1953

с. Боренци 8999

Котел

Сливен

 

 

0888130798

 

Светла Симеонова

Даниела Стоянова

НЧНадежда 1869

с.Градец 8990

Котел

Сливен

ул.Димитър Ганев 44

0882486556

0899132618

nadq9958@abv.bg

Галя Илиева

Надежда Христова

НЧ Единство 1870

с.Жеравна 8988

Котел

Сливен

 

 

 

0879185818

reshtova@abv.bg

Елена Веснакова

Ваня Рещова

НЧ Хр.Ботев

с.Катунище 8991

Котел

Сливен

 

 

 

 

 

НЧ Ан. Кипиловски - 1909

с.Кипилово 8998

Котел

Сливен

 

 

0885632318

n4_kipilovski@abv.bg

Виолета Ненчева

НЧ Светлина 1952

с. Малко село 8981

Котел

Сливен

 

 

0893841298

 

Шабан Шабанов

НЧ Извор-1882

с.Медвен 8987

Котел

Сливен

 

 

0898648141

biblioteka_MEDVEN@abv.bg

Димитър Жеков

НЧ Просвета 1919

с.Мокрен 8994

Котел

Сливен

 

0877853264

0877853264

 

chitalishtemokren@abv.bg

Стефка Георгиева

Калина  Койчева

НЧ Изгрев - 1928

с.Нейково 8993

Котел

Сливен

ул. Васил Левски

 

0878718798

narodno_chitalishte_izgrev1928@abv.bg

Станка Маринова

Диана Недковска

НЧ В.Левски-2003

с.Орлово 8985

Котел

Сливен

 

 

04584/2317

 

Сабрие Карашехмедова

Бедрие Чаушева

НЧ Пробуда 1928

с.Пъдарево 8992

Котел

Сливен

 

 

0887843915

karadimova1975@abv.bg

Недялка Петрова

Веселина Карадимова

НЧ Зора

с.Соколарци 8984

Котел

 

 

 

 

 

 

НЧ Пробуда 1953

с.Стрелци 8995

Котел

Сливен

 

 

0885704636

4probuda_strelci@mail.bg

Пакизе Йонузова

Нефизе Фейзова

НЧ Просвета - 1870

с.Тича 8980

Котел

Сливен

 

 

0898639767

chitalishte_prosveta1870@abv.bg

Златка Бозинкова

Йовка Маджарова

НЧ В.Левски - 1973

с.Филаретово 8982

Котел

Сливен

 

 

0884230996

 

Фатме Исмаилова

Хатче Алиева

НЧ Възраждане - 1954

с.Ябланово 8989

Котел

Сливен

 

 

0889443307

 

Айтен Караджа

Фатме Чобан

ОБЩИНА Н. ЗАГОРА

ЧИТАЛИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

АДРЕС

ТЕЛ.ЗА КОНТАКТ

E-MAIL

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Общ.чит.библиотека

Д.П.Сивков - 1870

гр.Н.Загора 8900

Н.Загора

Сливен

пл. Свобода 4

0457/ 6 27 74

0884702321

 

gbnz@mail.bg

Йовка Петкова

НЧ Деско Кръстев 1902

с.Асеновец 8933

Н.Загора

Сливен

 

04522/2501

0884215824

 

desko_krustev@abv.bg

Христо Костадинов

Златина Данева

НЧ Петко Енев - 1932

с.Баня 8914

Н.Загора

Сливен

ул. Злати Динев 8

 

0886094884

 

mimi_dichkova@mail.bg

Пенка Байракова

Мария Димитрова

НЧ Св.св Кирил и Методий - 1908

с.Богданово 8948

Н.Загора

Сливен

 

 

0884072724

 

biblioteka_bogdanovo@abv.bg

Нели Станчева

Венета Росенова Динева

НЧ Светлина - 1929

с.Брястово 8935

Н.Загора

Сливен

 

0897790314

 

Иванка Маринова

Елена Делчева

НЧ Развитие

с.Дядово 8918

Н.Загора

Сливен

 

0899336475

vk2007@abv.bg

Жанета Енчева

НЧ Просвета - 1923

с.Езеро 8919

Н.Загора

Сливен

 

0457/65621

0888100014

 

Zlatina.Stojcheva@abv.bg

Златина Стойчева

 

НЧ Светлина - 1908

с.Еленово 8943

Н.Загора

Сливен

 

0885835919

 

biblioteka_elenovo@abv.bg

Катя Радева

НЧ Ст. Д. Сербезов - 1928

с.Загорци 8939

Н.Загора

Сливен

 

 

0889132465

 

rumiana_1711@abv.bg

Руси Сербезов

Румяна Йоргова

НЧ Хр.Ботев 1925

с.Каменово 8928

Н.Загора

Сливен

 

 

04524/21 44

 

Кънчо Динев

Нели Енева

НЧ П.Хилендарски - 1927

с.Караново 8934

Н.Загора

Сливен

 

 

0885362508

 

Вангелина Михайлова

Нела Димитрова

НЧ Кирил и Методий - 1922

с.Коньово 8920

Н.Загора

Сливен

 

 

0878511847

 

chit_konyovo@abv.bg

Пеньо Митев

Виолета Димитрова

НЧ Светлина 1872

с.Кортен 8930

Н.Загора

Сливен

ул П. Енев 40 А

04522/2076

0887082497

stankula_69@abv.bg

 

Иван Иванов

Станка Кръстева

НЧ Пробуда 1929

с.Любенец 8949

Н.Загора

Сливен

 

 

0888131779

 

maria.petkova5@gmail.com

Радостина Пейчева

Мария Петкова

НЧ Светлина 1862

с.Люб. махала 8947

Н.Загора

Сливен

 

 

0887868524

 

svetlina_1862@abv.bg

 Славка Иванова

Минка Динчева

НЧ Хр.Ботев - 1920

с.Млекарево 8960

Н.Загора

Сливен

 

0889262067

0887266034

 

Йордан Йорданов

Тинка Динева

НЧ Пробуда 1928

с.Новоселец 8958

Н.Загора

Сливен

 

 

0887029696

 

maria_dimova_@abv.bg

Димитър Димитров

Мария Димова

НЧ Стоян Омарчев - 1906

с.Омарчево 8921

Н.Загора

Сливен

 

 

0898834391

 

ch_omarchevo@abv.bg

Елена Дунева

Бойка Русева

НЧ Н.Й.Вапцаров-1926

с.Пет могили 8953

Н.Загора

Сливен

 

 

0885604218

 

kmetstvopetmogili@abv.bg

Иванка Проданова

НЧ Гео Милев - 1929

с.Питово 8942

Н.Загора

Сливен

 

 

0887111980

 

dida_6910@abv.bg

Петранка Динева

Злата Динева

НЧ Надежда 1902

с.П.Пъдарево 8937

Н.Загора

Сливен

 

 

0886236913

 

nadezda1902@mail.bg

Йордан Йорданов

Донка Петрова

НЧ Св. св. Кирил и Методий 1927

с. Прохорово 8944

Н. Загора

Сливен

 

0882330521

0887196999

 

ivanova.ganka@abv.bg

Милен Димов

 

НЧ Пробуда 1929

с.Радево 8917

Н.Загора

Сливен

 

0886531838

 

rosica_nedialkova@abv.bg

Росица Недялкова

Иванка Стоянова

НЧ Пробуда 1929

с.Радецки 8959

Н.Загора

Сливен

 

0889908826

 

katia.hristova@abv.bg

Станка Стоянова

Катя Христова

НЧ Искра - 1931

с.Сокол 8945

Н.Загора

Сливен

 

 

0888880627

georgieva_skl@abv.bg

(Янка Георгиева - кмет)

Танка Динева

Божанка Добрева

НЧ Искра - 1875

с.Стоил войвода 8940

Н.Загора

Сливен

 

 

0886335812

 

chitali6te1875@abv.bg

Мария Казакова

Гергана Радева

НЧСветлина - 1932

с.Събрано 8941

Н.Загора

Сливен

 

0878133896

0897929343

 

s_swetlina1932@abv.bg

Рая Байрактарова

Елеонора Парунева

НЧ Н.Й.Вапцаров 1926

с.Съдиево 8923

Н.Загора

Сливен

 

0459/99-91

0887874483

 

n.v.sadievo@abv.bg

Ваня Динева

Пенка Панайотова

НЧ Н.Й.Вапцаров - 1926

с.Съдийско поле 8915

Н.Загора

Сливен

 

0457/53255 0889626107

 

sad_pole@abv.bg

Славейка Динева

Мария Георгиева

Начало на страницата