Начална страница

 

 

Библиотеката поддържа следните видове каталози:

 

I. Каталози на основния фонд на книгите и периодичните издания:

  Генерален служебен азбучен каталог в две части: служебен азбучен каталог на книгите и служебен азбучен каталог на периодичните издания;

 Читателски азбучен каталог в две части: читателски азбучен каталог на книгите и читателски азбучен каталог на периодичните издания;

   Читателски систематичен каталог.

 

II. Каталози на отделните подръчни фондове

Систематични: каталози на книгите от подръчните фондове към отделните читални; каталог на целия подръчен фонд от справочната и библиографска литература; каталог на краеведската литература; каталог на подръчния фонд от детска литература.

   Азбучни: каталог на целия подръчен фонд от детска литература

.

III. Каталози на специалните фондове:

   Азбучни: каталог на графичните издания; каталог на нотните издания; каталог на звукозаписите; каталог на картографските издания.

  Систематични: каталог на графичните издания; каталог на нотните издания; каталог на звукозаписите; каталог на картографските издания.

 

IV. Други каталози:

  Служебен хронологичен на старопечатните издания;

  Служебен азбучен на библиотеките на К. Константинов, Петър Димитров-Рудар, Надя Неделина и Атанас Славов.

 

V. Електронни каталози:

  Електронен каталог на книгите над 110 000 записа;

  Електронен каталог на периодичните издания;

  Електронен каталог на нетрадиционните носители на информация.

 

 

В началото на страницата